Artysh lab

za nas je igra ozbiljna stvar
a muzika opasna hemija. U našoj laboratoriji umetnosti i nauke igramo se najfinijim zvucima i otkrićima. Kreiramo projekte koji imaju za cilj izazivanje svih vrsta reakcija. Kao poziv na akciju.

Naša inspiracija

                                                                                                                                                             

Razvoj kreativnih programa za decu 0+

Temelj naših programa bazira se na razvoju koji je vođen prirodnim nagonima deteta: društvenim nagonom, nagonom za izgradnjom i nagonom za istraživanjem. Nadgradnja podrazumeva kreativno korišćenje ovih resursa od strane stručnjaka iz različitih oblasti dečijeg razvoja: muzički izvođači, muzički pedagozi, lekar, psiholog, defektolog.

Reč nauke o uticaju muzike na čoveka

U izradi naših programa posebnu pažnju zauzima proučavanje rezultata istraživanja na polju neurologije, neuromuzikologije i psihologije kao i sredstava za razvoj na polju defektologije, o uticaju muzike na rast i razvoj deteta. Ovakva osnova u radu i kreiranju programa rezultuje visokim kvalitetom realizacije programa u praksi.

Jačanje i razvoj veze roditelj- dete

Jedan od najvažnijih faktora u odrastanju deteta jeste njegovo najbliže okruženje jer, posmatrajući svoje najmilije i želeći da bude kao oni, dete uči način na koji posmatra svet i reaguje na stimuluse iz njega. U tom kontekstu, preporuke za rad, i sam rad u okviru doma, predstavljaju jedan od najznačajnijih faktora u odrastanju deteta. Sve aktivnosti koje sprovodimo na našim programima su “prenosive” i poželjne u toploj porodičnoj atmosferi

Razvoj umetničke publike

Od velike je važnosti da naučimo dete da razlikuje kvalitetan od manje kvalitetnog sadržaja. Kroz ponavljanje istih aktivnosti I višestruku izloženost kvalitetnim sadržajima u društvenom kontekstu detetu se formiraju važni putevi u mozgu koji se kasnije u životu nadgrađuju. Ako detetu od najmlađeg uzrasta izloženost i aktivnosti budu usmerene na umetnost i kulturu, velika je verovatnoća da će na nesvesnom nivou umeti da razlikuje kvalitetne sadržaje u sistemu prezasićenosti različitim informacijama i biti poštovalac istih.

0
Održanih koncerata

Blog & News

Get updated from us
  • Wonderful serenity has taken

    A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created...
  • Istraživanja doktora 8

    A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created...
  • I hear the buzz of the little

    A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created...

Meet the genius team

Who are we?

David Parker

Chief Executive Officer

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks.

Alan Cooper

Vice President

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks.

Paul Franky

Chief Financial Officer

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks.

Peter Sandler

Senior Software Engineer

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks.

Youtube kanal

Pogledajte snimke sa koncerata i kako to uživo izgleda

Kontakt

pitajte nas, predložite nam, podržite naš rad